abc-thinkbig

abc-thinkbig

over ABC-thinkBIG

ABC-thinkBIG is een persoonlijk website met artikelen, publicaties en links over leiderschap, bedrijfskundige aspecten én service georienteerde architectuur.

Rijnlanders versus Angelsaksen

persoonlijkGeplaatst door Mary Beijleveld za, september 19, 2009 15:42:03

Op 15 september had ik de eer uitgenodigd te zijn bij de maandelijke bijeenkomst van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK). Het gezelschap bestond uit kwaliteitsmanagers en genodigden die werken voor de grote Internationale Nederlandse en Amerikaanse bedrijven uit vooral de maakindustrie en gezondheidszorg met vestigingen in Nederland. Ik was een soort vreemde eend in de bijt. Immers ons bedrijfje is nog relatief klein (totaal 30 mensen) en beweegt zich met name in de consultancy in de software-industrie.

De invitatie kreeg ik van mijn buurman Bram, die Master Black Belt in Lean Six Sigma is. Een hele mond vol, zo'n titel en het heeft alles met kwaliteitsdenken te maken. Net als Business Process Management, één van mijn aandachtsgebieden, eveneens met veel met kwaliteitsdenken te maken heeft.

Bram woont nog niet zo lang bij ons in de straat en het was erg grappig hoe we erachter kwamen dat wij een gedeelde interesse hadden. Wij hebben, samen met nog enkele buren, tijdens luilaknacht een nachtelijke bijeenkomst gehouden op straat. Bij het licht van vuurkorven en onder het genot van koffie, bier en zoetigheid zorgen wij door onze aanwezigheid ervoor dat er niet al te gekke fratzen aan onze huizen en auto's werden uitgehaald. En dat was meteen een gelegenheid om over werk en hobby's te praten. Enfin, zo is 't gekomen...

Het onderwerp van de avond was het verschil tussen rijnlands en angelsaksisch denken in kwaliteitsmanagement en een gerenommeerd onderzoeker op dat gebied zou komen spreken. Helaas reed deze voor aanvang van de bijeenkomst van de weg (gelukkig geen persoonlijke ongelukken of grote schade) en dus verzonnen wij een list.

We besloten om in 4 groepen de eigenschappen van het angelsaksische en het rijnlandse denkraam met elkaar te bespreken en vervolgens aan elkaar te presenteren. Grappig was dat onze groep het laatst aan de beurt was en ik onze eigen teamdiscussie had samengevat in een tabelletje dat meteen door iedereen als samenvattende conclusies werd gebombardeerd. Ook de notulist vroeg of hij mijn aantekeningen mocht hebben; die heb ik intussen aan hem gemaild.

Sommige mensen hadden daarnaast zulke interessante inzichten dat ik met hen graag verder over het onderwerp Rijnlands / Angelsaksisch (anglo-amerikaans) kwaliteitsdenken verder wil discussiëren en - in breder perspectief over leiderschap in het algemeen- wil bespreken.

Namen van wetenschappers als Geert Hofstede (cultuurdimensies) en Jim Collins (auteur Good to Great) werden aangehaald.

Angelsaksisch

Command and Control, Rules and Regulations, Grote machtsafstand tussen manager en werker, Planning and short term, Shareholders value, Result driven, Contract negotiation (juridisering), human resource based en respect for power and money.

Rijnlands

Polderen /overleg, richtlijnen en principes (anything goes), geringe machtsafstand tussen manager en werker, plan en lange termijn, klantwaarde, relatie gedreven, strategisch partnerschap, human value based en respect voor vakmanschap.

We herkenden wel de trend dat de goede elementen uit beide denkwijzen lijken samen te komen.

Interessante avond!

De wetenschapper Jaap Peters maakt het verschil tussen Rijnlands en het Neoliberalisme (zo noemt hij het dan hè?)

Rijnlands is voor hem: Wie het weet mag het zeggen; Mensbeeld is Vertrouwen tenzij; hier en nu als vertrekpunt; organisatie als werkgemeenschap; samen schitteren - teamplay; principe gedreven; contextgevoelig; all-round vakmanschap als basis; coördinatie vanaf de werkvloer; primair proces staat centraal; emergente strategie als norm = maatwerk; meten is weten.

Terwijl Neoliberalisme voor hem is: Wie de baas is mag het zeggen; Mensbeeld is Wantrouwen sowieso; doelstelling als vertrekpunt; organisatie als money-making-machine; zelf willen schitteren; regelsgedreven; regels zijn regels; functiesplitsing als norm-specialisatie; coördinatie van bovenaf; staf gestuurd; voorspelbaarheid als norm = standaardisering; weten = meten.

Ik zie toch grote overeenkomsten tussen de vergelijkingen die wij zelf gemaakt hebben en wat wetenschapper(s) ervan vinden, weten. Dat betekent dus ook dat de praktijk (onze ervaring en kennis) grotelijks overeenstemt met wat wijze mensen hebben onderzocht. En dat treft mij zeer.

Want dat is aan de ene kant mooi, wij 'bewijzen' door onze praktijkervaringen wat wetenschappers beweren. Emperisch zoals ze dat zo fraai verwoorden.

Aan de andere kant vraag ik mij namelijk in gemoede af waarom zo weinig managers zich hiervan iets aantrekken. Zou het komen omdat onze managers te lang en te vaak blootgesteld zijn aan trainingen die op Amerikaanse leest geschoeid zijn?

Is het daarom dat Deming naar Japan vertrok, er maar 11 Good to Great bedrijven in de Fortune 500 te ontdekken waren door Jim Collins, Jaap Peters vond dat hij het boek "de Intensieve Menshouderij" moest schrijven, Rene ten Bos 'Rationele Engelen"en enkele, in mijn ogen zeer inspirerende managers, zoveel moeite hebben om uit die vreselijke spagaat te komen / te blijven waar hun medemanagers of CEO's ze als het ware inzuigen?

Wie het weet mag het zeggen!

  • Reacties(0)//weblog.abc-thinkbig.com/#post59