abc-thinkbig

abc-thinkbig

over ABC-thinkBIG

ABC-thinkBIG is een persoonlijk website met artikelen, publicaties en links over leiderschap, bedrijfskundige aspecten én service georienteerde architectuur.

verandermanagement 10, inspireren tot veranderen

persoonlijkGeplaatst door Mary Beijleveld wo, maart 04, 2009 08:49:47

De laatste in de serie seminars verandermanagement werd gegeven door Jaap Boonstra, bijzonder hoogleraar management van veranderingen in organisaties. Hij werkt voornamelijk voor organisaties in de financiële dienstverlening en de overheid. Jaap ‘s zijn seminar had de titel ‘inspireren tot veranderen’. Ik vond het zo erg leuk en persoonlijk dat Jaap iedereen (die op tijd was ;) bij het binnentreden van de zaal een hand gaf en zich voorstelde en dat heb ik hem direct verteld. Dat schepte meteen een gelegenheid om informatie te delen over de vorige seminars en wat ik ervan vond.

Omdat ik bijna als eerste gearriveerd was en vlakbij de deur zat, kon ik de reacties van de deelnemers zien toen zij ook persoonlijk door Jaap welkom geheten werden. Het viel mij op dat veel dames, net zo als ik, uitten dat zij het leuk vonden om op deze manier kennis te maken, terwijl de heren vrijwel allemaal (aangenaam) verrast waren maar daar niets over zeiden, op een enkele “O” na. J

Het scheelde bovendien een lang intro zodat Jaap meteen met zijn presentatie kon beginnen, welke een informeel karakter behield. In plaats daarvan werd het publiek ‘gekarakteriseerd’ De deelnemers aan de seminars, 265 in totaal bestonden uit:

· 104 lijnmanagers

· 42 directieleden

· 41 projectmanagers

· 40 stafleden en

· 38 adviseurs

Welke in de dienstensector, financiële diensten, adviesdiensten, zorg & onderwijs, productie, uitvoerende en centrale overheid werkzaam zijn.

De inhoud van het seminar ging over de onderwerpen management van veranderingen:

· waarom veranderingen moeizaam gaan,

· het kiezen van een veranderstrategie en over

· dilemma’s en succesfactoren

En het ging over leiderschap in verandering:

· over paradoxen en transformatief leiderschap,

· over onbevangenheid en ‘waarderend’ zoeken en

· strategisch communicatief handelen.

De onderwerpen werden met praktijkvoorbeelden, waarvan ik soms echt pijn in mijn buik kreeg, onderstreept.

Naast de emotionele indrukken die ik te verwerken kreeg, zijn bij mij ook enkele ‘harde feiten’ blijven hangen: Dat volgens de normaalverdeling (N) bij een verandering ca. 5 % tegen is, 15 % kritisch negatief, 5 % voor, 15 % kritisch positief en 60 % neutraal is. Dat zou betekenen dat als je 15 % van de kritische positievelingen mee hebt in het proces, je voldoende kritische massa hebt om de verandering in te zetten. Dat je organisatie als een integraal systeem moet zien waarin alles met alles in verband staan en dat verandering niet mogelijk is als je niet met alle aspecten rekening houdt.

De belangrijkste redenen waardoor een verandering faalt, zijn als je geen aandacht besteed aan (in orde van belangrijkheid): 1. cultuur, 2. onduidelijke strategie, 3. politiek gedrag, 4. onzekerheid van personeel, 5. klassieke organisatiestructuur, 6. techniek en 7. je eigen onhandigheid. Dat je, voordat je aan een verandering begint, dus éérst even begint met stilstaan voordat je op pad gaat.

Jaap had het over de ‘plek der moeite’, over het verschil tussen ontwerpen en ontwikkelen, tussen acteren en handelen, onderzoeken en benoemen, aspecten en objecten van veranderingen, en tussen draagvlakpatronen en daadkrachtpatronen (soft systems, systeemdynamica)). Wat ik erg leuk, en ook prettig vond, was dat Jaap regelmatig teruggreep naar de insteek van de hoogleraren uit de vorige seminars zoals Beulens, Stoker en de Caluwé. En uiteraard naar de nodige goeroes zoals Senge, Quinn en Kotter.

Helaas moest ik een kwartier voor afloop (18.45 uur) vertrekken omdat ik had afgesproken om een werkvriend op te halen in Hilversum om naar Gent in België te reizen voor een tweedaagse Open Space conferentie. Ik vond dit seminar een waardige afsluiting van de reeks. Ben benieuwd wat de ‘dag van de verandermanagement’ op 7 april a.s. gaat brengen. Mjammie.

  • Reacties(0)//weblog.abc-thinkbig.com/#post46