abc-thinkbig

abc-thinkbig

over ABC-thinkBIG

ABC-thinkBIG is een persoonlijk website met artikelen, publicaties en links over leiderschap, bedrijfskundige aspecten én service georienteerde architectuur.

verandermanagement 6

persoonlijkGeplaatst door Mary Beijleveld vr, januari 23, 2009 15:55:55

Coachen voor veranderingen

Het 6e seminar verandermanagement werd verzorgd door Erik de Loo.

Na een zeer uitgebreide introductie van hemzelf, waarin hij uitlegde dat hij van huis uit psychologie gestudeerd heeft, 17 jaar psychoanalyse heeft toegepast en inmiddels meerdere jaren parallel organisatiekunde gestudeerd en gepraktiseerd heeft. Hij is verbonden aan INSEAD en komt bij de top van het bedrijfsleven over de vloer. Laten we zeggen: hij was er niet bescheiden over. Een eigenschap die ik ook wel wat meer zou willen hebben smiley

Vanuit het psychologische en psychoanalytische werkterrein maakt hij de verbinding met de bedrijfskundige aspecten van veranderingen.

De echte presentatie startte met Erik´s stelling dat in veranderprogramma voldoende aandacht aan de rationele redenen voor verandering wordt besteed, zelf met symbolen en gadgets. Dit punt op de agenda wordt dus geadresseerd. De idee dat er ook een emotioneel agendapunt is, begint terrein te winnen. Bij het management groeit het besef dat er rekenschap moet worden gegeven aan de emotionele zaken. Daarnaast is er echter nog een agendapunt welke tot nu toe veel te weinig wordt geadresseerd: het gedrag ( als uiteindelijk het meest zichtbare deel van de verandering).

Ik zou zeggen: hoofd, hart én handen. smiley

Erik richt zich vooral op de emotionele noden van topmanagers en kleine teams van managers. Het blijkt in de boardrooms al woest ingewikkeld om de neuzen één kant op te krijgen en hij helpt deze mensen om inzicht te krijgen in hun persoonlijke ambities, hun sterkten, zwaktes, behoeften en drijfveren én waar in hun jeugd de basis voor hun kernwaarden, competenties en karakter eigenschappen werden gelegd. Op mijn opmerking dat je toch niet moet hopen dat iedere topmanager die door Erik begeleid is deze psychoanalyse op het personeel gaat uitoefenen, gaf Erik aan dat dit inderdaad niet de bedoeling was. Maar omdat veranderingen topdown geïnitieerd worden is het belangrijk dat de (top) manager zich dit bij zichzelf herkent én weet dat dit bij elk lid van de organisatie speelt.

De grot

Hij vertelde het verhaal van de grot van Plato. Helaas maar half zodat dit, mede gezien de reactie van degenen die in mijn buurt zaten, niet aankwam: achter een zintuiglijke wereld bestaat een eigen (andere) werkelijkheid of vice versa. Na de pauze die daarna volgde heb ik enkele mensen uitgebreidere grot verhaal en de bedoeling verteld.smiley

In essentie zond Erik, volgens mij, de boodschap dat een leider moet kijken wat zijn primaire taken zijn en zich vooral daar mee bezig moet houden. Druk zijn met allerlei andere dingen kan / is een teken dat je het risico te groot vindt die primaire (of essentiële) taken te verrichten door een angst. (die ingegeven wordt door aanname over jezelf, conditionering of mentale constructen, die op hun beurt door opvoeding en ervaring zijn ontstaan)

Na de pauze, die weer prima verzorgd was, gingen we een experiment doen met de eigen aannames en angsten. Maar niet voordat er eerst weer een lange aanloop werd genomen en nog even een verwijzing naar de drie niveaus van organisatieculturen van Edgar Schein: artifacts, norms / values en basic assumptions was gegeven. Dit was min of meer de trailer voor het experiment.

Het experiment

Dat zag er als volgt uit: We moesten voor onszelf een matrix tekenen die uit 5 kolommen bestond.

In de 1e kolom moesten we opschrijven welke commitment wij willen maken voor een persoonlijk verandering. In diezelfde kolom moesten we opschrijven welke verandering ook 5 vertrouwde personen ons zouden adviseren.

In kolom 2 moesten we de reflex opschrijven die wij hebben om niet aan die ene belangrijke verandering te werken.

In kolom 3 moesten we opschrijven wat de conditionering/angst is die je tegen houdt.

In de 4 e kolom de ´grote´ aanname die je daarover in stand houdt en

In kolom 5 welke actie je zou kunnen ondernemen om het toch echt te proberen.

Bij elk van deze stap vertelde hij een verhaal waarin duidelijk werd waar de vraag op betrekking had.

Om een voorbeeld te geven. 1. Vrouw zou een vakinhoudelijke publicatie moeten doen. 2. Houdt zich veel te druk met andere dingen 3. Pa suggereerde altijd dat ze dommig was. 4. Zij dacht dat ze uit de groep zou liggen of niet meer aardig gevonden zou worden zodra ze wel publiceerde. 5. Zoek contact met degene die zo´n publicatie door haar wel zien zitten en dit eventueel samen wil doen.

Je zult begrijpen dat ik heel wat anders opgeschreven heb. smileysmiley… Als ik alle

adviezen van mezelf over mezelf en die van anderen over mijzelf bezie, dan kom niet verder dan kolom een. Vertrouw op eigen kunnen, Wees niet zo bescheiden, Wees vooral jezelf, Doe minder arrogant, Verander niets, Geef niet zo veel weg……Die adviezen staan zowat diagonaal tegenover elkaar. Over verschillende werkelijkheden gesproken.

Zie je het voor je? Bij Erik op de sofa met z´n bijna tweehonderden.

  • Reacties(0)//weblog.abc-thinkbig.com/#post42