abc-thinkbig

abc-thinkbig

over ABC-thinkBIG

ABC-thinkBIG is een persoonlijk website met artikelen, publicaties en links over leiderschap, bedrijfskundige aspecten én service georienteerde architectuur.

verandermanagement 5

persoonlijkGeplaatst door Mary Beijleveld ma, januari 19, 2009 00:20:48

Deze 5e keer, alweer, werd het seminar gegeven door Thijs Homan. Thijs heeft sociologie, bedrijfskunde en psychologie en nog veel meer ogies gestudeerd en is hoogleraar organisatiekunde. Zaten de hoogleraren van de vorige keren strak in het pak.. onze Thijs kwam in spijkerbroek met sweater.

Regelmatig vrolijkte deze hoogleraar zijn verhalen op met krachttermen zoals: tering, fuck en allerlei gebaren zoals een opgeheven middelvinger enz. Ik schoot er wel door in de lach. Het was in ieder geval heel levendig. Gelukkig vroeg hij ook regelmatig: Zijn jullie er nog? en Zijn de mensen wakker?. Hi, hi alsof iemand in de zaal zou toegeven dat hij of zij het spoor al bijster was…

In dit seminar legde Thijs uit dat er verschillende manieren zijn om organisatie veranderingen aan te pakken. Deze manieren zijn te plotten op een soort assenstelsel of matrix, met op de horizontale as gepland en spontaan en de verticale as monovocaal en polyvocaal. De laatste twee betekenen resp. een visie of die ene stip op de horizon, en meerstemmigheid in visies. Maar om het begrip over deze matrix moeilijker te maken moesten we beslist onthouden dat er toch geen lineair verband tussen het een en ander is. smiley

Daarna legde hij ons uit wat hij verstaat onder betekeniswolken, een soort samenklontering van betekenisgeving van mensen over de door hen gepercipieerde werkelijkheid. En wat hij bedoeld met petrie schaaltjes en cognitieve besmettingsprocessen, mentaal fierljeppen, ideeensex en de link met de chaos- en complexiteitstheorie.

Heel snel gezegd komt het er volgens hem op neer, dat veranderingen niet uitgevoerd kunnen worden omdat elke vorm van richting geven in verandering slechts leidt tot bestendiging van het oude en veranderingen slechts bij toeval geschieden. Elke poging om een verandering te sturen is gedoemd te mislukken. Hoe meer interventies hoe minder effectief dit is. Een zware dobber voor alle managers in de zaal. Van Ist naar Soll.. Weg ermee. Volgens hem moet het meer van Ist naar Etwas, of nog beter… om van Etwas naar Etwas te gaan.

Van de managers vroeg hij om nu eens niet-lineair te denken en hij liet iets zien over hoe systeemtoestanden van ongelijksoortige complexiteit, elkaar niet hoeven uit te sluiten en er ondanks de chaos toch gelijksoortige patronen zijn. Hij liet ons patronen zien die ontstaan met honderduizend onderling verbonden lampjes en computersimulaties daarvan. Prachtige en gelijksoortige patronen en soms toevallig ploepte ergens een nieuw patroon op. Ter verdere verduidelijking liet hij ons nog een filmpje van een school sardines zien, waarin alle vissen gezamenlijk in dezelfde richting bleven zwemmen terwijl de school als geheel alle kanten opging zonder dat er één vis de leiding had en hij vertoonde een aantal foto’s van zwermen spreeuwen.

Omdat ik al een vraag gesteld had en Thijs vrij brutaal met de vragen van een enkele andere persoon omging, heb ik het niet gewaagd te vragen of je een kudde mensen kunt vergelijken met niet-levende systemen zoals honderdduizend lampjes of een levend systeem van een ander orde zoals een school vissen of een zwerm spreeuwen. Die vraag stel ik wel per email of zo.smiley

Volgens Homan kan de organisatie niet gezien worden al een organigram of ontwerp, maar als een constellatie van communities die gelijksoortige betekeniswolken hebben. Managers moeten zien dat niemand het overzicht over het geheel kan hebben doch dat er slechts lokale realiteiten en waarheden zijn. Betekenisgeving ontstaat alleen door interacties in clusters van gelijkgestemden, vakbroeders, dus netwerkjes, learning friendships.

Verder legde hij nog het verschil uit tussen to game en to play en stelde dat er een ongelofelijke hoeveelheid ideeensex moest worden bedreven om nieuwe ideeen te creeren analoog aan de sfeer die creeert wanneer je met je partner ff lekker..smiley nou ja, wel onconventionele praat. Mijn vraag of zijn theorie alleen van toepassing is op top down aangestuurde veranderingen was hiermee wel beantwoord: nee dus, elke -geplande- verandering.

Om de managers niet in totale verwarring achter te laten, gaf hij aan het eind van het seminar toch nog een aantal tips die als handvatten gebruikt kunnen worden:

- Organiseer het toeval

- Ga op zoek naar connectiviteit

- Zorg voor verstoring, ambiguïteit en recomplexatie om de nieuwsgierigheid te wekken

- Importeer variëteit

- Kweek een fijne sfeer

- Doe een focal event

- Maak het doel sexy

- Faciliteer collectieve actie

En hij adviseerde een aantal titels van boeken om te lezen.

Of de managers hier echt iets meer kunnen..Kweenie. Zo circulair denken en zoveel inlevingsvermogen aan de dag leggen, zijn volgens mijn beleveniswolk maar weinigen gegeven. In mijn werkzame leven heb ik er maar eentje ontdekt die een minimumset van deze kwaliteiten bezit.

Heftig hoor, deze bijeenkomst. Zoals jullie weten schrijf ik deze verslagen ook in het Engels op de website van Approach Expert Services. Hoe ga ik nou termen zoals mentaal fierljeppen, betekeniswolken en meer van zulks in vredesnaam vertalen. Dat wordt ook een zware dobber.smiley

  • Reacties(0)//weblog.abc-thinkbig.com/#post41