abc-thinkbig

abc-thinkbig

over ABC-thinkBIG

ABC-thinkBIG is een persoonlijk website met artikelen, publicaties en links over leiderschap, bedrijfskundige aspecten én service georienteerde architectuur.

verandermanagement 4

persoonlijkGeplaatst door Mary Beijleveld zo, januari 11, 2009 22:08:26

Onder de titel veranderen is een koud kunstje, presenteerde professor dr. Marc Buelens de vierde sessie van de verandermanagement seminarreeks.

Hij begon met het citeren van een uitspraak van Sumantra Goshal: “You cannot manage third generation change with second generation processes and first generation managers". Al snel bleek wat het verband was tussen deze uitspraak en zijn presentatie.

Marc Buelens wees ons op de uitgangspunten en inzichten zoals die er waren (en zijn) over management door de zogeheten 1e generatie managers na WO II, het economisch, volgens mij eigenlijk rationeel empirische, beeld van de managers op de wereld. Het ging over de principaal en agent relatie met beloningssystemen die vooral moesten zorgen dat de agent deed wat de principaal wilde. Onderwijl maakte Marc ons attent op allerlei literatuur die deze denkbeelden verwoordden. Hij wees ons op de wet van Coase die zegt dat een bedrijf zal groeien tot de ‘interne’ transactie kosten gelijk worden met de externe transactiekosten (die in de loop der tijden slechts zijn gedaald) Verder deelde hij met ons zijn idee dat een bedrijf eigenlijk een dictatoriaal systeem is in de verder ‘vrijemarkteconomie’.

Volgens hem zijn er 4 ‘zuivere’ verandersstijlen aan de hand van een matrix waarvan de ene as de machtsafstand weergeeft en de andere as de mate van onzekerheid. Ha, denkt u, “ waar heb ik dat eerder gehoord”. Nou, dat zijn inderdaad twee van de cultuurdimensies van Geert Hofstede.

Hij komt op het mechanische verandertype ( de engineering strategie) , de werkoverleg stijl (kaizen en kwaliteitskringen), de lerende organisatie en strategic change type en hij beweert dat de veranderstrategieën de generaties zijn gevolgd.

De 1e zocht naar burning platform (een crisis creëren als aanleiding voor verandering) waar mensen op hun plicht moed en verantwoordelijk werden gewezen. Kipling en Kurt Lewin (de laatste is van freeze, unfreeze and refreeze, dacht ik smiley ) ondersteunden deze veranderwijze.

De 2e generatie managers hebben inzichten die van Covey, Collins, hemzelf en Kotter komen en gebruiken de SWOT’s, balanced Scorecard, TQM en het matrixje spelen als aanleiding voor de verandering. smiley

De 3e generatie managers komen uit de ‘Einstein’ generatie voort. Daar komen noties zoals de lerende organisatie naar voren, dat de principaal één van de vele stakeholders is , en de lievelingsactiviteiten zijn daar het multitasken en in cyberspace vertoeven.

De 4e generatie veranderen is hem nog niet helemaal duidelijk en dat ligt volgens hem ook niet zo maar voor de hand. Het gaat volgens hem om de netwerkorganisatie en betekenisvolle bevredigende digitale relaties, een voor hem bijzonder en vreemd fenomeen.

Overigens deelt hij mijn mening dat de managementstijl van de eerste generatie nog in 70 % van de gevallen wordt toegepast. Als ik dan eens een auteur mag aanraden: Jaap Peters van 'de intensieve menshouderij' en René ten Bos, auteur van 'Rationele Engelen'.

Ik had hem graag tot een discussie uitgenodigd via internet, email of LinkedIn maar hij heeft daar geen plekje…en hij is een Belg dus de machtsafstand heeft hij graag wat groter dan wij Nederlanders gewoon zijn. Ik wilde hem vragen waarom Kaizen (en voor mij daaraan gerelateerde BA en mura, muda etc. smiley) nu met 2e generatie geassocieerd worden terwijl ik dat minimaal als 3e generatie veranderstrategie zie. Misschien ben ik wel te bejaard....Maar dat gaat dus niet lukken. Als één van jullie een emailadres weten? Graag !

Als ik een cijfer mag geven: een 7 -.

Zoals aldoor, zal ik een Engelstalige versie van dit stukje op www.approach-alliance.nl/weblog/ plaatsen

  • Reacties(0)//weblog.abc-thinkbig.com/#post40