abc-thinkbig

abc-thinkbig

over ABC-thinkBIG

ABC-thinkBIG is een persoonlijk website met artikelen, publicaties en links over leiderschap, bedrijfskundige aspecten én service georienteerde architectuur.

verandermanagement 3

persoonlijkGeplaatst door Mary Beijleveld zo, december 28, 2008 15:41:22

De 3 bijeenkomst in de reeks verandermanagement werd gehouden in Zeist.

Deze keer was André Wierdsma aan de beurt. André studeerde bedrijfskunde en organisatie- en klinische psychologie en werkt op Nijenrode Business Universiteit en doceert regelmatig als gasthoogleraar. Hij publiceerde vele artikelen en is medeauteur van ‘Op weg naar een lerende organisatie’ en ‘Lerend organiseren’ die hij samen met Joop Swieringa schreef. Daarnaast adviseert en begeleid hij (de top van) bedrijven over veranderstrategieën en -aanpakken.

André legde ons uit dat er grofweg 2 manieren van veranderen zijn: de geplande, verzorgde reis en de trektocht. Daarnaast treft hij 2 manieren van organiseren aan: het positioneel organiseren en het transactioneel organiseren. Hij legt verband tussen deze manieren van veranderen en manieren van organiseren en betrekt daar een aantal noties bij, die een taalfilosofische achtergrond hebben.

Positioneel veranderen komt hij in hedendaagse organisaties het meest tegen. Deze verander strategie gaat uit van hoe de wereld is , beziet op contextvrije waarheden, denkt vanuit subject-object en doet aan betekenisoverdracht.

Transactioneel veranderen wordt naar zijn smaak te weinig als een oplossing gezien. Deze strategie gaat uit van hoe de wereld wordt, contextgebonden (pluriforme, diverse) waarheden, denkt vanuit object-object en doet aan betekeniscreatie.

De geplande, verzorgde reis is het implementeren van een blauwdruk en de trektocht is het co- creëren van de verandering.

Het positioneel organiseren wordt gedaan door de positionele manager die vanuit inhoudelijke deskundigheid delegeert op basis van overzicht en inzicht en top-down beslist. De transactionele manager organiseert daarentegen het besluitvormingsproces, creëert en beheert condities voor begrensde zelfsturing (meer het faciliteren) en balanceert en verbindt.

Zie hier de overeenkomsten tussen positioneel veranderen, positioneel managen en de reis versus transactioneeel veranderen, transactioneel managen en de trektocht.

Ook hij bevestigt dat het managen nog sterk bureaucratisch mechanisch wordt toegepast maar dat de ontwikkelingen meer van ketens uitgaat en de laatste ontwikkelingen richting netwerken. Een ontwikkeling die ik in meer domeinen, disciplines en denkwijzen ontdek.

In een grafiekje liet hij zien dat het scientific management vooral eenheden van werk managet en zo de cognitieve complexiteit beheerst, dat door het ontstaan van afhankelijke ketens ook met de relationele complexiteit rekening moet worden gehouden en in inter-afhankelijke netwerken complexiteit overal vandaan kan komen (emergent) en toeval een grote rol speelt.

Wat ik van het geheel begreep is dat het ‘oude veranderen’ niet (meer) past.

Dat verander programma’s’ op de ‘oude’ leest geschoeid, weinig succesvol zijn en dat ontwikkelingen en gedrag van mensen onomkeerbaar , onbeheersbaar, onvoorspelbaar en onbepaald zijn.

Dat managers niet meer van de mythe van maakbaarheid uit kunnen gaan, dat macht en disciplinerende maatregelen niet zinvol meer zijn en dat zij niet meer op basis van hun positie (formele macht) kunnen regeren.

En vooral, dat als managers veranderingen willen aanjagen, ze uit hun oude paradigma en ‘taalcultuur’ moeten komen.

Er is heel veel gezegd en gepresenteerd, het flits zogezegd bijna aan je voorbij terwijl het voor mij best zware kost is, maar ik moet zeggen dat het een sprankelende bijeenkomst was. Dat heeft natuurlijk te maken met de manier waarop André de informatie met ons deelde. Hij sprong regelmatig van en op het podium, stelde prikkelende vragen aan het publiek (en vice versa) en bracht dit alles met soms komische voorbeelden uit de praktijk en met zijn eigen gulle lach. Naast hand-outs van de presentatie zelf, ontvingen we ook een aantal artikelen die André gepubliceerd heeft.

Het boek ‘lerend organiseren’ is inmiddels ook in mijn bezit. Dit tezamen geeft mij weer voldoende materiaal om mij in zijn aansprekende zienswijze te verdiepen.

  • Reacties(0)//weblog.abc-thinkbig.com/#post39