abc-thinkbig

abc-thinkbig

over ABC-thinkBIG

ABC-thinkBIG is een persoonlijk website met artikelen, publicaties en links over leiderschap, bedrijfskundige aspecten én service georienteerde architectuur.

Verandermanagement 1

persoonlijkGeplaatst door Mary Beijleveld zo, december 14, 2008 16:34:00

Op 25 november j.l. nam ik deel aan het eerste deel van een seminarreeks op Nijenrode (Breukelen) over verandermanagement.

Deze dag was de start van de reeks en voer voor een weblog omdat een aantal Hollandse meester over verandermanagement zullen doceren. Een interessant onderwerp. Met name als je vaak in projecten werkt. Een project heeft namelijk altijd met (het inzetten van) veranderingen te maken. Over de volgende seminars zal ik eveneens telkens een stukje bloggen.

Deze start begon met een lezing door Wessel Ganzevoort die ging over de essentie van leiderschap, management en verandering en wat deze onderwerpen met elkaar te maken hebben. Het was erg leuk en bevestigde dat veel van de meningen van Wessel zijn terug te vinden in het boek van Jim Collins, Good to Great' (GTG) Daarvan weten velen van jullie dat dat één van mijn meest favoriete boeken over leiderschap is.

Wessel bevestigde tevens mijn gevoel dat organisatie steeds minder fabrieken' moeten zijn volgens het 'scientific management' en niet gezien kunnen worden als een entiteit maar meer als een mentale constructie en netwerken van mensen. Met zijn uitspraak dat professionals hun werk telkens opnieuw uitvinden en maar een heel kleine set van specificaties nodig hebben om goed werk af te leveren kan ik het ook helemaal eens zijn. Een nieuwe uitspraak die hij deed: dat professionals niet met hun klanten meedenken maar juist het probleem onderzoeken en daardoor de klanten geven wat zij werkelijk nodig hebben, vond ik een hele interessante.

Volgens Wessel zullen organisatie exceleren als de mensen een gezamelijk gedeeld beeld hebben over de reden van het bestaan van de organisatie en een aantal gedeelde waarden. Dat er wordt uitgegaan van de kerncompetenties en uniciteit, dat de mensen een diep respect hebben voor hun klanten en heel belangrijk.. vertrouwen daadwerkelijk belangrijker vinden dan controle, processen belangrijker vinden dan structuren en leren van fouten belangrijker vinden dan fouten aanwijzen.

Organisaties moeten volgens Wessels gebouwd worden door de juiste mensen te werven. Dit was helemaal conform GTG: "first get the right people on the bus, the wrong people off, the right people in the right seats and then decide where to drive". Verder moet een organisatie beschikken over vertrouwenswaardige managers en er moet onderlinge eerlijkheid, respect, kameraadschap en trots zijn. Vooral dat laatste heeft mij geïnspireerd om het besluit te nemen om na een lange carriere bij mijn vorige werkgever bij Approach Expert Services te gaan werken.

Je wilt graag in de nabijheid van deze leiders vertoeven. Omdat deze leiders organiseren dat ze daadwerkelijk feedback krijgen en sturen door condities te scheppen in plaats van op resultaten. Het zijn faciliterende leidinggevenden.

Tenslotte meldde Wessel dat je echt in staat bent om veranderingen teweeg te brengen als je uitgaat van het goede dat er al is, dat je een plan hebt voor de toekomst en er van uit gaat dat het nooit meer zo wordt als het nu is.. Wijze woorden.

De daaropvolgende sessie werd gepresenteerd door Reijnier van Bommel, je weet wel, van de schoenenfabriek. De enige in Nederland. Toen het bedrijf begon in 1734 waren er nog 250 schoenfabrieken in Nederland. Een teken dat ze het beslist goed gedaan hebben. Reijnier vertelde trots over de historie van het bedrijf en over zijn voorvaderen en - moederen. Leuke, anekdotische sessie. Zijn familie heeft zich in deze rijke historie vaak moeten aanpassen aan veranderingen en floreren nog steeds.

De laatste sessie werd gehouden door professor Chan Kim over 'de blauwe oceaan strategie". In de rode oceaan strategie gaat het hard tegen hard, er vloeit bloed, vandaar "rood". In de blauwe strategie kijk je uit naar de blauwe verten (in het scubaduiken zeggen we wel dat als we interessante dingen willen zien we: in the far blue' kijken)

Het kwam erop neer dat je niet echt handig bent om een head to head competitie aan te gaan met de concurrentie om een klein stukje van een marktaandeel te veroveren of te verdedigen. Dat je maar beter innovatief kunt zijn en niche markten zoeken. Chan Kim heeft samen met zijn mede auteur mw. Renée Mauborgne een onderzoek gedaan naar 150 bedrijven en hun strategie, en daaruit de meest succesvolle principes gehaald die in de praktijk bleken te werken:

- reconstruct market boundaries,
- focus on the big picture,
- reach beyond existing demand,
- get the strategic sequence right,
- overcome organizational hurdles, and
- build execution into strategy

Het boek is ook in het Nederlands verkrijgbaar voor het geval je dat prettiger lezen vind.

Als een voorbeeld voor een blauwe oceaan strategie liet hij ons een fimpje zien van stadions vol met mensen die meededen, meezongen en meewiegen met de klassieke (mwaah!?) muziek vertolkt door André Rieu en orkest. Hij vergeleek dat met de dalende cijfers in het bezoek aan b.v. het concertgebouw. Dat was erg grappig en gaf ook te denken. Want mensen willen dus graag klassieke muziek horen. Ze zien er echter heel erg tegenop om in 3 delig met pinkelhoutje en dames in cocktailjurk naar de rug van een arrogante dirigent te kijken en daar nog een fortuin voor neer te leggen ook. Dan heeft Rieu het toch beter gezien. Groots opgezette interactieve muziekvoorstellingen met vuurwerk en voor relatief weinig geld waar je ook nog eens mag komen in gewone nette kleren (of niet; dat mag ook). Een stadion vol!

Graag ga ik naar de volgende seminars als die net zo leuk en inspirerend zijn als deze. Ik hou jullie op de hoogte!

  • Reacties(0)//weblog.abc-thinkbig.com/#post35