abc-thinkbig

abc-thinkbig

over ABC-thinkBIG

ABC-thinkBIG is een persoonlijk website met artikelen, publicaties en links over leiderschap, bedrijfskundige aspecten én service georienteerde architectuur.

samenvatting SIMPEL

persoonlijkGeplaatst door Mary Beijleveld za, juli 16, 2011 15:28:26

Mijn serie van SIMPEL/SIMPLE blogs startte al met een samenvatting die ik hier nog maar eens herhaal:

S = van succesverhaal, success story

Deze letter staat voor het succesverhaal; waar wij onze bijdrage aan willen leveren. Zoals die maatschappelijk relevante dienst die je wilt helpen realiseren, het betekenisvolle – virtuele- netwerk waar je voor wilt inzetten of het mooie product dat de organisatie maakt. Niet de losse flodder of oekaze van de zoveelste manager, die tegenwoordig ook nog denkt je coach te kunnen zijn, en de aangekondigde structuurverandering volgens het ‘old school management denken’.

I = intelligent, intelligence

Deze letter staat voor hoe en of er is nagedacht over de vraag achter de vraag van een klant, de organisatie, jouw manager of andere belanghebbende. Of dat een opdracht / taak wordt verstrekt voor een korte termijn oplossing. Projecten worden maar al te vaak platgeslagen in COPAFIJTH aspecten en jouw bijdrage aan je werk/ de samenwerking met je collega’s en jouw doelen teruggebracht naar SMART formuleringen. De kwaliteit, het verstand en de emotie is gedegradeerd tot een resultaat afspraak waarop je afgerekend wordt.

M = Missiegedreven, mission driven

Deze letter staat voor het grotere geheel, jouw missie, de missie van de organisatie of datgene waaraan jij je kunt verbinden. En het staat voor de vraag of er slechts aandacht is voor de gebeurtenissen binnen het eigen subsysteem.

P = Passie, passion

De letter P staat voor de passie die jij hebt om dingen te bereiken, waar je warm voor loopt. De vraag waar je zelf de verantwoordelijkheid voor wilt nemen alleen en / of samen met je collega’s, zakenpartners en vrienden.

E = Energiegevend, Empowerment & Energizing

De E staat voor de vraag of je energie krijgt of opwekt om een bepaald doel te bereiken. Of voor de constatering waar jouw energie van wegstroomt en dus afscheid van zou moeten nemen.

L = Liefde & leiderschap, love & leadership

Dit is de tijd waarin de liefde voor macht (en geld = shareholdersvalue) moet worden gebalanceerd of eigenlijk wordt weggestreept! met de macht van de liefde. Een voorliefde voor geld / status is niet meer genoeg. Respect is liefde in werkkleding. Leiderschap is méér zingeving en naast elkaar staan.
Het afgeleide doel van mijn schrijfsels is natuurlijk om de onliners die ik zo regelmatig gebruik, meer praktisch te maken zodat het geen loze woorden zijn. Ze moeten minimaal duiden op welke andere aanpak tegenwoordig nodig is in de relatie tussen leidinggevenden, managers, coaches en mensen “in de uitvoering”.
Mijn simpele advies is als volgt:


Denk in S&I

Denk groots en denk in intelligente (kleine) stapjes zonder het geheel en vooral zonder je collega en medemens uit het oog te verliezen. Als iets geregeld moet worden of we moeten met zijn allen iets voor elkaar krijgen, beperk je dan niet slechts tot de (on)mogelijkheden die jij ziet. En doe dat denken en bedenken vooral niet in je eentje. De S en de I zijn vooral gericht op het denken (hoofd).

Handel in M&E

Missiegedreven zegt iets over het doel en E iets over de energie en de kracht die je daarvoor hebt. Deze letters zijn met name gericht op het doen (de handen) Is alleen de leider of manager ervoor verantwoordelijk dat de goede strategische keuzes gemaakt worden dan moet deze keuzes transparant zijn zodat jij helder kunt krijgen waar de balans ligt tussen je eigen missie en die van de organisatie en of / hoe dat bij elkaar past. Het aller- allerbeste is het als je samen met de eigenaar(s) van het bedrijf en je collega's de missie en de strategie kunt creeeren. Dat geeft de energie om aan te pakken!

Voel met P&L

Blijf met jezelf en met elkaar in contact. Blijf verbonden met je netwerk en hou voeling met wat anderen doen, vooral ook in de organisatie waar je werkt. Breng passie en liefde op de werkplek en laat je vooral door elkaar inspireren. De P en L zijn gericht op het voelen (het hart).

Wat kun je met het SIMPEL concept?

Je kunt het SIMPEL concept als een soort reisgenoot, een partner of misschien wel als een waardesysteem of wellicht slechts als een referentie gebruiken. Gebruik het alsjeblieft beslist niet als aanstuurmiddel want dan verwordt het weer als een managementtool waar alle emotie uit verdwenen is. Dan dient het weer als meetlat voor een in geld uitgedrukte businesscase, die een nauwkeurigheid en resultaat veronderstelt, die nooit maar dan ook nooit gehaald gaan worden.

Wat ik voor je kan betekenen?

Het meest simpele, maar minst SIMPEL, is dat ik je een (lange) literatuurlijst geef, afhankelijk van in welke richting of domein je zoekt.

Als je er (na het lezen) meer van wilt weten, kan ik er een presentatie (ook in ENG) van geven. Of beter nog: ik kom een Open Space met dit thema bij jullie ‘organiseren’.

Daar waar het gaat om andere manieren om projecten te managen, leg ik dat graag uit. Mocht ik het niet weten of ik kan je niet - meteen- helpen weet ik welke inspirerende leidinggevende, Agile coach, scrum master of lean architect je graag wilt helpen.

Als je een vraag hebt: tweet mij of stuur een ‘direct message’, stel een vraag via LInkedIn.

Je kunt wat mij betreft ook schrijven / e-mailen naar info@abc-thinkBIG.com of plaats een reactie hieronder of bel mij (mobiele nr. staat op de home pagina)

En, mits ik dit kan plooien met mijn werk, mag je mij vragen om als adviseur, gastdocent of als begeleider op te treden tijdens de zogenaamde kantooruren (1) en in mijn vrije tijd (2)

Waar je mij mee kunt helpen

Als je een suggestie hebt om mijn concept nog beter te maken of een verhaal met mij wilt delen, waaraan je denkt als je dit gelezen hebt? Dan ontvang ik dat graag!
Op dit ogenblik maak ik van de weblogs een boekje en ben ik bezig na te gaan of ik dat in eigen beheer kan doen om de kosten van het maken te drukken. Graag wil ik de (financiële) drempel zo laag mogelijk houden om dit te realiseren.
Ook probeer ik van mijn stukjes een Engelse vertaling te maken en ben op zoek naar iemand die mijn Engelse teksten kan reviewen.
Mocht je suggesties hierover hebben dan hou ik mij aanbevolen!


(1) Dit mits ik voor de reguliere uren een redelijke compensatie krijg.
(2) in mijn vrije tijd vraag ik als vergoeding een kostenloze deelname aan een congres, het kunnen volgen van een bepaalde training, etc.

  • Reacties(2)//weblog.abc-thinkbig.com/#post106