abc-thinkbig

abc-thinkbig

over ABC-thinkBIG

ABC-thinkBIG is een persoonlijk website met artikelen, publicaties en links over leiderschap, bedrijfskundige aspecten én service georienteerde architectuur.

De E van SIMPEL

persoonlijkGeplaatst door Mary Beijleveld zo, juni 12, 2011 16:24:38

Zoals in mijn vorige blogs gemeld, is SIMPEL een acroniem. Elke letter van het woord SIMPEL staat voor een insteek, uitgangspunt of principe.

S = voor succesverhaal , in het Engels: Success story of alleen story.

I = voor intelligentie, intelligence

M = voor missiegedreven, mission driven

P = voor passie, passion

E = voor energiegevend, empowerment, energizing

L = voor Liefde & Leiderschap, Love & Leadership

De woorden zijn zorgvuldig gekozen maar niet omdat de eerste letters ervan het woord SIMPEL / SIMPLE vormen. Toch is het woord SIMPEL het belangrijkste startpunt geweest in mijn gedachten.

Met dit samenstel van uitgangspunten wil ik managers, leiders en zichzelf tot coach benoemde mensen aanspreken, hen erop wijzen dat er alternatieven zijn voor traditionele management denkramen. En de mensen die dagelijks met de traditionele managementmodellen geconfronteerd worden, een hart onder de riem te steken.

Het afgeleide doel van mijn blogs is natuurlijk om de onliners die ik zo regelmatig in deze blog serie gebruik, meer praktisch te maken zodat het geen loze woorden. Ze moeten minimaal duiden op welke andere aanpak tegenwoordig nodig is in de relatie tussen leidinggevenden, managers, coaches en uitvoerenden. Nu dan de letter :E

Wat betekent ‘ENERGIE’ hier?

De E staat voor de vraag of je energie krijgt of opwekt om een bepaald doel te bereiken. Dat doel behoeft natuurlijk niet alleen een doel in het werk te zijn. In tegendeel zelfs als het eerst energie moet opwekken. Vooral in die zin moet het doel , wat mij betreft, niet smart geformuleerd worden.

Het kan dus een persoonlijk doel zijn of een gezamenlijk doel van jouw werkgemeenschap, jouw gezin en familie of in je netwerk. Ik wil het modewoord engagement eigenlijk niet gebruiken maar het komt er inderdaad op neer of jij je zo betrokken kan voelen bij het doel dat dit je inspireert, energie geeft om je ervoor in te zetten.

In het woordenboek staan een veelvoud aan betekenissen van het woord Energie. Ik heb ze even in twee categorieën verdeelt nl. als eerste die de manager graag ziet op de werkvloer: Arbeidsvermogen, Werkzaamheid, Bedrijvigheid, Ondernemingslust.

Tom Peters stelt dat in de huidige en toekomstige tijd van leiders gevraagd wordt om niet meer te managen maar mensen in hun kracht te zetten. Daarom noem ik hier ook de betekenissen van Energie in de twee categorie, die nog meerpersoonlijk’ zijn: Geestkracht , Dynamiek, Flinkheid, Fut, Daadkracht, Vitaliteit, Pit, Voortvarendheid, Wilskracht.

In eerste instantie had ik als Engelse vertaling alleen het woord empowered vermeld. Omdat ik eraan dacht dat dit Engelse woord nog het meestin je kracht zetten’ betekent. De power in dit woord zegt nl. niets over macht maar over kracht, meestaleigen kracht’. Daarom heb ik het veranderd (ja, ja ook in de vorige blogs!) in empowerment en energizing. Mooie energiegevende woorden.

Wat geeft energie?

Even een quote: “Passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you.”

Deze is van Oprah Winfrey en geeft een bruggetje naar het volgende: Als je kijkt naar het SIMPEL concept zie je dat alle uitgangpunten / inzichten die in de letters vervat zijn, energie kunnen opwekken. Succesverhalen geven energie, een Intelligente aanpak geeft energie, een gekozen en geleefde Missie geeft energie, passie is interne persoonlijke energie en liefde en echt leiderschap geeft energie (daar kom ik bij de L nog graag op terug) Alles heeft met alles te maken. Ik heb dit verbeeld in het onderstaande plaatje:

Wat geeft nog meer energie?

Energie krijg je van iets dat in de lucht hangt, een positieve trilling, enthousiasme dat een leider ziet en waar hij/zij de mensen in het bedrijf mee inspireert.

Waarde toevoegend werk. Zinvol werk. Werk dat gewaardeerd wordt.

Ook wat je zelf hebt: Zelfwaardering, gevoeligheid voor vertrouwen / vertrouwelijkheid.

Energie geeft als niet alleen opgemerkt wordt dat je collega de job niet aankan. (Peter of Petra principe) Zo iemand loopt stuk, wordt ongelukkig en maakt de gehele omgeving ongemakkelijk. Dan is het zaak dat die dingen gaat doen waar hij /zij wel goed in is. Of wordt ontslagen met mededogen.

Energie geeft als je soms mag aanklooien en spelen met (soms) best ernstige zaken om het ook eens van een andere kant te bekijken. Als je eens mag fantaseren over de oplossing zonder als nitwit betiteld te worden.

Als je fouten mag maken, mag experimenteren en op je bek mag gaan (in de ogen van de ander misschien wil iets mag opleveren dat als mislukt kan worden gezien)

Als je andere dan de bestaande en geformaliseerde technieken mag gebruiken om iets uit te leggen, te verwoorden zoals bijvoorbeeld een mindmap, tekening, een cartoon, een fabel. Kortom datgene dat maakt dat je iedere dag weer met plezier je werk doet.

Energie weg vloeien en wegnemen, kracht ontnemen

Wat jij ook kunt constateren is, waar jouw energie van wegstroomt en waar je dus afscheid van zou moeten nemen. Ik kan natuurlijk niet voor een ander spreken. Daarom noem ik er een paar op, die mijn energielek zijn:

Valse complimenten

Complimenten die geen complimenten meer zijn. Voorbeeld: Een CTO die zegt : “Ik vind haar goed, want ze is behoorlijk technisch, voor een vrouw….”. Voorbeeld: Nadat ik aangaf dat ik sommige dingen best lastig vond: “Oh, wat goed van je dat je dit zegt, je bent hierin dus bewust onbekwaam”. Voorbeeld: “Mary ik bewonder je om ( vervolgens een rijtje eigenschappen) maar je moet meer…….”. om vervolgens een eigenschap te noemen die ik nooit zo willen bezitten.

Bepaalde eigenschappen als zwakte zien

Of als ik zeg dat ik soms alleen op mijn intuïtie afga dat dit als slecht (en vooral niet intelligent) wordt gezien. Dit terwijl ik intuïtie als geïnternaliseerde kennis beschouw. Iets wat je zo goed weet/ voelt / kent dat dit ‘natuurlijk’ lijkt. Vooral vinden mannen intuïtie niet rationeel (genoeg) en blijken dit zwaar onder te waarderen.

Aan blindheid grenzende bijziendheid

Managers die integriteit zeggen te waarderen, ja zelf verlangen, en al roddelend over collega’s en medewerkers struikelen of een pakje sigaretten op de werklunchbon laten zetten. Of managers die bonussen aanvaarden in het bedrijf dat tegelijkertijd de pensioenen van de medewerkers verlaagd. En zich dan ook nog verbazen dat de omgeving hier verontwaardigd over is.

Energiegevende managers en leidinggevenden

Een paar zaken die energie opwekken bij managers die leven volgens de volgende motto’s:

Relaties opbouwen is belangrijker dan ontwikkelen van status. Statuur bouw je op omdat je gezien wordt als iemand die mensen verbind en belangen samenbrengt.

Het weggeven van macht is een overwinning in plaats van een nederlaag.

Barrières die er zijn voor communicatie worden verwijderen. Dus geen open deur politiek maar werkelijk aanspreekbaar zijn.

En de houding van ‘walk the talk’ Voorbeeld: Als je kostenbewustzijn vraagt, ga dan prudent om met de voorrechten die je gekregen hebt als leidinggevende of beter nog, je maakt er geen gebruik van.

(de laatste is in deze tijd van bezuinigingen wel een hele toepasselijke!)

Bij de L van Liefde en Leidinggeven in de volgende blog zal ik nog eens ingaan op deze motto’s.  • Reacties(0)//weblog.abc-thinkbig.com/#post104