abc-thinkbig

abc-thinkbig

over ABC-thinkBIG

ABC-thinkBIG is een persoonlijk website met artikelen, publicaties en links over leiderschap, bedrijfskundige aspecten én service georienteerde architectuur.

De P van SIMPEL

persoonlijkGeplaatst door Mary Beijleveld zo, juni 05, 2011 16:30:37

Zoals in mijn vorige blogs gemeld, is SIMPEL een acroniem. Elke letter van het woord SIMPEL staat voor een insteek, uitgangspunt of principe.

S = voor succesverhaal , in het Engels: Success story of alleen story.

I = voor intelligentie, intelligence

M = voor missiegedreven, mission driven

P = voor passie, passion

E = voor energiegevend, energizing /empowerment

L = voor Liefde & Leiderschap, Love & Leadership

De woorden zijn zorgvuldig gekozen maar niet omdat de eerste letters ervan het woord SIMPEL / SIMPLE vormen. Toch is het woord SIMPEL het belangrijkste startpunt geweest in mijn gedachten.

Met dit samenstel van uitgangspunten wil ik managers, leiders en zichzelf tot coach benoemde mensen aanspreken, hen erop wijzen dat er alternatieven zijn voor traditionele management denkramen. En de mensen die dagelijks met de traditionele managementmodellen geconfronteerd worden, een hart onder de riem te steken.

De letter P staat voor de PASSIE die jij hebt om dingen te bereiken, zaken waar je warm voor loopt. Waar je zelf de verantwoordelijkheid voor wilt nemen, alleen en / of samen met je collega’s, zakenpartners en vrienden.

Waar vind je dat: PASSIE?

Passie zie je overal, als je goed kijkt! Moeders en vaders die gepassioneerd hun kinderen bijstaan bij het sporten of bij hun studie. Mensen die gecommitteerd zijn om slechtziende bejaarden een boek voor te lezen. Vrijwilligers van allerlei pluimage. Mensen die goede doelen steunen door 6x een berg op te fietsen, bijeenkomsten te organiseren om geld op te halen, enzovoorts. Het wekt bij mij fascinatie en bewondering op. Of hun ding nu mijn ‘ding’ is of niet.

Echte leiders tonen ook hun PASSIE. Die Passie zie je duidelijk als ze doen waar ze goed in zijn: mensen ondersteunen, dingen doen die er toe doen, integer zijn, gloedvol over de mensen praten die het bedrijf vormen, mensen het vertrouwen geven dat zij ook de goede dingen doen. En deze PASSIE wekt weer de PASSIE op bij de mensen waarmee zij een relatie hebben. Iemand heeft wel eens gezegd dat “een visie van een leider hetzelfde is als een liefdesaffaire met een idee”. (Boyd Clarke?) Leiderschap gaat eigenlijk altijd over PASSIE en liefde, maar daar kom ik graag op terug als ik de L van liefde en leiderschap, in de volgende weblogs aan jullie zal voorleggen.

Sommige mensen hebben een PASSIE voor het ontwerpen van een bouwwerk, een systeem, een architectuurplaat tot in perfectie. Anderen hebben een passie om gaandeweg dingen te ontdekken , zonder naar perfectie te zoeken en zijn daarin perfect. Sommige hebben een passie om een uitdagend doel na te streven , en mits ze hun eigen gang kunnen gaan en vertrouwd worden door hun manager, dit doel bereiken.

Passie op het werk (1)

Omdat managers hebben ontdekt dat PASSIE op het werk de oorzaak is van het gewaardeerde ondernemerschap, stimulerend is voor het innovatieve klimaat en mensen blijer maakt in het bedrijf, willen zij graag ‘medewerkers met PASSIE’ hebben. De laatste tijd stellen managers als een randvoorwaarde dat je over deze ‘eigenschap’ beschikt bij een sollicitatie en wordt ernaar geïnformeerd als onderdeel van het competentiemanagement.

Maar PASSIE is geen eigenschap bij enkelen en werkt anders dan van tevoren in SMART opgestelde metrieken, met tot op het uur uitgestippelde doorlooptijd en zo specifiek mogelijk vastgenagelde doelen.

Hoe werkt dat met PASSIE?

PASSIE werkt rommelig. Passie is emotie, is een resultaat van interactie met anderen die er een afwijkende mening op na houden, passie is het toeval toelaten en vooral willen loslaten.

Waar je op kan letten, aan kan denken:

- PASSIE is wel degelijk doelgericht:

Het is echter niet zo dat passie maakt dat doelen doel-loos zijn. Iedereen kan een doel visualiseren, want iedereen weet waar hij/zij door gepassioneerd raakt. Je weet als het ware precies hoe je geliefde eruit ziet, hoe die persoon doet en klinkt, hoe die ruikt en voelt. Dat voedt passie en geeft een beeld over het doel.

- PASSIE is concreet:

Om te weten wat je wilt bereiken betrek je al je zintuigen om te visualiseren. Daardoor wordt het concreter en jouw passie stijgt met betrekking tot je wat jij je tot doel gesteld hebt . Het doel moet niet perse realistisch zijn en mag heel uitdagend zijn. Immers ook een droom kan zomaar waarheid worden. Dom Helder Camaro zei eens: Als we in ons eentje dromen, is het enkel een droom…,. maar als we samen dromen is het het begin van een nieuwe werkelijkheid.

- PASSIE werkt in kleine stapjes:

Je kunt je dan afvragen: welke stappen neem ik als eerste om mijn doelen te vervullen? Hou ik die stappen bij? Probeer overigens niet alles in details uit te stippelen want dat haalt je energie weg. Concentreer je op jouw beeld (the BIG picture)

- PASSIE kent ook een tijdpad en een eindtijd

Overigens moet je na elke stap wel even bedenken: “ is dit waar ik wil zijn en wat is de volgende kleine stap” Het is ook raadzaam om af en toe een paar stappen vooruit te kijken. En op zeker moment heb je het doel bereikt, of dat nu precies is wat je had gedacht of niet. Dan is het tijd voor een nieuwe uitdaging.

- PASSIE leeft op als je succes beloont:

Zou je een financiële, een geestelijke, een stapje op de carrièreladder of een zakelijke beloning willen krijgen? Of een beloning door een betere gezondheid, studiefaciliteiten, harmonie in de familie of in de andere gemeenschap(pen) waar je deel van uitmaakt? Wees niet afhankelijk van iemand anders om jezelf te belonen. Ga lekker uitgebreid in bad liggen met een lekker badolietje, wees trots op jezelf, huur een mooie film, gaan naar een diner, een muziekuitvoering, beloon jezelf met een inspirerende Open Space of seminar. Of maak zelf muziek, geef een presentatie over wat je bereikt hebt .

- PASSIE creëert nieuwe passie:

Ga na wat je inspireert of je passie wekt met het nieuwe doel dat je wilt bereiken? Geeft het een goed gevoel of een nieuw gevoel van vertrouwen? Gebruik de positieve energie en gedachten om te vechten tegen obstakels die kunnen optreden op de weg naar het bereiken van het doel.

PASSIE op het werk (2)

Passie op het werk ontstaat vaak omdat het bedrijf een waardevolle maatschappelijke functie heeft, een product maakt dat in een behoefte voorziet en een dienst levert dat waardering heeft bij de klant. Echte passie op het werk ontstaat als managers en collega’s met respect (= liefde in werkkleding) met elkaar omgaan. Passie zit in het vakmanschap van mensen.

Als je als manager vakmensen hun gang laat gaan en erop vertrouwd dat deze het voor elkaar krijgt woeker je hun PASSIE aan. Als managers een betekenisvolle relatie aangaan met degene waarvoor zij zijn aangesteld om voor te zorgen, dat komt de PASSIE er als vanzelf. Daarvoor is het als eerste nodig dat managers zich realiseren dat zij er zijn voor ‘hun’ medewerkers en niet de medewerkers voor hen. Managers zouden moeten toegeven het ook niet te weten, kritiek verwelkomen, ere geven aan wie ere toekomt. Samen doen, elkaars kracht herkennen en gebruiken en respectvol met elkaar omgaan. En hierboven staan een aantal praktische aanwijzingen hoe zij PASSIE levendig kunnen houden. Ze gaan verder dan de rationele denkmodellen, "technische beheersingsdrang' en de gewoonlijke besturingsmodellen. Het gaat over emotionaliteit (oef) en schoonheid, zingeving en hartstocht. Dus.

Relaties & Passie

Het is allemaal heel relationeel. Net zoals een visie, hetgeen erg belangrijk is voor een manager en ook helpt om de PASSIE in mensen wakker te houden.. Een visie geeft betekenis aan onszelf, aan de leider, aan het bedrijf, de organisatie, aan het gezin en de vereniging. Omdat al deze organisatievormen bestaan uit mensen. Mensen hebben PASSIE en hartstocht, dat zit in hun genen.

Een visie is ook PASSIE!

Driekwart van de bedrijven in Nederland hebben wel een visie. Elk zichzelf respecterend bedrijf moet er wel een hebben. Op zijn minst is het modieus. Als we echter kijken op de plaatsen waar we werken dan is er een groot gat tussen die visie en de manier waarop er naar geleefd of gewerkt wordt. We blijken tijdelijk verleid te zijn door managers die op enig moment een in redelijke isolatie een visie hebben bedacht of laten bedenken en zodra we ons aan hen gecommitteerd hebben worden we schromelijk tekort gedaan.

Daarom moet een PASSIE opwekkende visie gemaakt worden met de bijdrage van iedereen. Daarom is een visie nooit een product van analyse, maar van gevoel en liefde en daarom kan een visie nooit maar dan ook te nimmer door de een of andere management consultant bedacht worden! Een visie wordt (zoals ook een missie, zie de M van SIMPEL) niet door een comité gevormd, dat is liefdeloos en niet gepassioneerd.

In het boek met de wat flauwe titel, “kus de visie wakker”,van Hans van der Loo et al. wordt o.a. uiteengezet uit welke onderdelen een visie moet bestaan en daar gebruiken ze het acroniem AMORE voor. Dat bestaat uit de woorden ambitieus, motiverend, onderscheidend, relevant & echt en evenwichtig & eenheid.

De auteurs werken toe aan een visie die mensen kunnen volgen, waarmaken en passie voor hebben. Een mooie boek voor managers en degene die serieus een echte visie willen ‘maken’.

PASSIE is ook verandering

Tom Peters, de managementgoeroe heeft in 2005 gesteld dat er andere dingen nodig zijn om een bedrijf te leiden dan die er een hele tijd waren:

Van regels - > naar relaties

Van verovering - > naar communicatie

Van een enkele taak - > naar multitasking

Van Ja, meneer / mevrouw - > naar Dankjewel

Van het uitdelen van orders - > naar vragen stellen

Van rigide claims leggen - > naar subtiele hints geven

Van beveel en heers - > naar connectie en complimenteren

Van competitie en (wedstrijd) - > naar samenwerking en spel

Van management - > naar in je kracht zetten (zie de E van SIMPEL)

Van informatie op een ‘need to know’ basis - > naar informatie omdat we die willen delen

De dingen op de rechterkant leveren PASSIE op. De dingen aan de linkerkant beslist niet.


Waren de S en de I vooral gericht op het denken (hoofd), de M en de E zijn vooral gericht op het doen (de handen / hoe). de 2 letters P en L zijn gericht op het voelen (het hart).

  • Reacties(1)//weblog.abc-thinkbig.com/#post103